Tampere ja startupit

Tamperetta voi pitää hyvänä kaupunkina startupeille. Se on reilulla 230 000 asukkaallaan asukasluvultaan Suomen kolmanneksi suurin kaupunki ja siellä on pitkä kokemus yrittäjyydestä. Tampere on nimittäin ollut historiallisesti maamme ensimmäinen ja myös suurin teollisuuskaupunki. Erityisesti kaupungin tekstiiliteollisuus on ollut mittavaa. Teollisuustuotannon muutettua kaupungista on Tampereella keskitytty palveluihin sekä korkean teknologian yrityksiin. Vahvan yrittäjyyskulttuurin lisäksi kaupungista löytyy runsaasti ICT-osaajia. Yhtenä syynä tälle on se, että vuonna 2016 Tampereella toiminut Microsoft Mobile irtisanoi runsaasti työntekijöitä.

He eivät jääneet pitkään laakereilleen lepäämään. Sen lisäksi että nämä osaajat ovat työllistyneet muihin seudulla jo ennestään toimineisiin yrityksiin sekä alueelle perustettuihin tutkimus- ja kehitysyksikköihin, ovat he itse perustaneet startupeja. Tampereelle onkin muodostunut upea osaajaverkosto, jossa yhdistyy syvä osaaminen sekä halu työskennellä juuri Tampereen alueella. Erilaisia menestystarinoita on syntynyt niin pelialalle, terveysteknologiaan, cleantechiin kuin teollisuuteenkin. Tampereen startup-ekosysteemistä löytyy niin sijoittajia, startup-yhteisöjä, palveluja kuin korkeakouluja. Nämä kaikki toimivat yhteistyökumppaneina ja tukena aloitteleville yrittäjille.

Startup Tampere ja Tampereen kaupunki tukevat startupeja

Startup Tampere -verkosto tarjoaa tukea yritysten liiketoiminnan kasvuun sekä kansainvälisille markkinoille skaalautumiseen. Heidän asiantuntijansa auttavat sijoittajien, kumppaneiden ja asiakkaiden löytämisessä ja tarjoavat sparrausapua. Startup Tampere järjestää muun muassa kymmenviikkoisia valmennusohjelmia (Nordic Startup School), mentorointia sekä kuukausittaisia Startup Meetupeja, joissa pääsee tapaamaan sijoittajia ja kanssayrittäjiä. Syksyllä 2019 käynnistyy teollisuusteemainen startup-kiihdyttämö. Siellä on mukana useita alueen johtavia yrityksiä, jotka hakevat kumppaneita ja tarjoavat mahdollisuuksia osallistua pilottihankkeisiin. Tampereella toimivien startupien tai startupia suunnittelevien kannattaakin tutustua Startup Tampereen nettisivustoon.

Myös Tampereen kaupunki on sitoutunut kasvattamaan startupien määrää sekä edistämään heidän kasvuaan ja kansainvälistymistään. Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä on ollut Tampereen kaupungin elinkeinorahasto, josta on esimerkiksi vuonna 2019 päätetty sijoittaa noin 400 000 euroa juuri startup-yritysten rahoittamiseen. Lisäksi syksyllä 2019 startupeille avautuu uusi talo Åkerlundin kadulle. Se sijaitsee keskeisellä paikalla lähellä rautatieasemaa, yliopistokampusta ja Pienteollisuustalon yrityskeskittymää. Taloon tulee muun muassa työtilaa pienille alkuvaiheen yrityksille ja siellä on tarjolla erilaista toimintaa ja palveluita.

Tutkimusyhteistyötä, rahoitusta ja viranomaistietoa

Tampereen yksiin etuihin kuuluu se, että siellä on runsaasti osaamista myös tutkimuksen alueelta. Tutkimustoimintaa harjoittavat niin Tampereen yliopisto, TAYS kuin VTT. Vuoden 2019 alusta Tampereen yliopistoon ovat kuuluneet sekä ”vanha” Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto että Tampereen ammattikorkeakoulut. Tämän täysin uuden organisaation yhdeksi vahvuudeksi on pyritty luomaan juuri yhteistyö tutkimuksen ja koulutuksen sekä yritysten välille. Rahoitusta startupeille tarjoavat Tampereella muun muassa Business Finland, FIBAN, Ensimetri, ELY-keskus ja totta kai pankit.

Startupien – tai sellaisen perustamisesta kiinnostuneiden – kannattaa tutustua myös Talent Tampereeseen, joka tarjoaa viranomaistietoa muun muassa kansainvälisille markkinoille tähtääville. Talent Tampere pyrkii myös luomaan verkostoja kansainvälisten osaajien ja työnantajien välille sekä vahvistamaan osaajien ja palveluntuottajien välistä yhteistyötä. Talent Tampere on osa Business Tampere -kokonaisuutta ja se toimii yhteistyössä Tampereen kaupungin, Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan TE-toimiston, Pirkanmaan yrittäjien, Tampereen yliopiston sekä Tampereen kauppakamarin kanssa. Lisäksi mukana on useita yritysedustajia ja kansainvälisiä toimijoita.

Tapahtumia sekä kohtaamispaikka Tribe Tampere

Tampereella järjestetään runsaasti myös erilaisia startupeille suunnattuja tapahtumia. Näitä ovat muun muassa Tampere Festival, Tampere Smart City Week, Startup World Cup ja Kasvu Open. Esimerkiksi Kasvu Open on maamme isoin pk-yritysten kasvun sparrausohjelma, jonka puitteissa yritykset saavat ulkopuolisia näkemyksiä omasta toiminnastaan. Tarkastelun kohteena ovat etenkin rahoitus, myynti, markkinointi, rekrytointi, henkilöstöasiat ja kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen. Nämä ovat niitä tekijöitä, joita startup-yritykset itse ovat pitäneet esteenä tai hidasteena kasvulleen. Kasvu Open on toiminut vuodesta 2011.

Tampereelta löytyy siis niin palveluja, tapahtumia kuin muutakin tukea erilaisille startupeille. Erilaisen yhteistyön merkitys on tärkeää, niin sijoittajiin, palveluntarjoajiin, muihin osaajiin kuin muihin startupeihinkin. Muilta yrittäjiltä saa niin hyödyllistä tietoa, uusia kontakteja kuin monien kaipaamaa vertaistukeakin. Vaikka paljon tapahtuukin somessa, haluavat ihmiset yhä tavata toisiaan myös aivan kasvokkain. Tribe Tampere on järjestänyt avoimen kohtaamispaikan kaikille startup-henkisille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille ihmisille. Tämä kaikille avoin tila löytyy osoitteesta Pinninkatu 47. Lisäksi yhteisö on aktiivinen Facebookissa.

Tampereella panostetaan cleantechiin

Viimeisimmän, vuonna 2016 tehdyn selvityksen mukaan Tampereella toimi yli 200 startup-yritystä. Peli- ja ICT-alan lisäksi nousussa on ollut myös cleantech eli ympäristöystävällinen teknologia. Ilmastonmuutoksen etenemisen myötä tarve cleantechille ei tule ainakaan vähenemään. Kansainvälisesti Suomi on saanut tunnustusta osaamisestaan tällä saralla ja Tampereen seudun cleantech-sektoria voi pitää aivan ainutlaatuisena. Nousevia tamperelaistähtiä puhtaan teknologian saralla ovat esimerkiksi Kolmenkulman yritysalueella toimiva Ecolan sekä Hiedanrannan kiertotalouskeskittymässä majapaikkaansa pitävä Carbofex. Yhteistä näille yrityksille on ollut nopea kasvu ja kansainvälisyys.

Myös haasteita on vielä jäljellä

Haasteitakin löytyy yhä. Esimerkiksi Tampereen kasvuekosysteemi tulisi saada riittävän vahvaksi ja keskittyneeksi. Tätä vaaditaan, jotta kasvuyritykset saisivat riittävän vertaistuen ja palveluverkoston paikallisesti, eikä tarvetta kaupunkiseudun ulkopuolelle hakeutumiselle tulisi. Juuri Tampereella on koettu haasteeksi toimijoiden sekä startup-ekosysteemin hajanaisuus sekä osin myös riittämätön vetovoima. Ongelmana on ollut myös kestävällä pohjalla olevan ja toimivan rahoituksen puute. Kaupungista on toistaiseksi puuttuneet paikallisiin startupeihin sijoittavat yhtiöt. Tampereen kaupungin uusien taloudellisten satsausten toivotaan kuitenkin parantavan tilannetta.