Startupien rahoitus

Startup-yritykselle on tyypillistä, että sillä on erinomainen liikeidea ja osaamista sen toteuttamiseen. Usein idean toteuttaminen vaatii kuitenkin tuotekehitystä ja kuluu aikaa, ennen kuin yritys saa tuotteensa markkinoille. Tänä aikana yritys itse ei siis tuota rahaa, mutta tarvitsee sitä kyllä. Yrityksen kulut, kuten tarvikkeet, toimitilat ja työntekijöiden palkat, pitäisi kattaa jollain, vaikka voittoa ei vielä synnykään tai se on marginaalista.

Ei ole tavatonta, että lupaava startup kaatuu yksinkertaisesti siitä syystä, ettei se löydä riittävää rahoitusta. Startupin rahoittamiseen on kuitenkin olemassa erilaisia vaihtoehtoja ja vaikka rahoituksen etsiminen voi vaatia paljonkin työtä, kaikkein parhaille ideoille sitä yleensä löytyy.

Rahoituksen saaminen on myös helpottunut sitä mukaa kuin startupeja on perustettu viime vuosina yhä enemmän, vaikka toki nyt samoista rahoituksen lähteistä kilpailee yhä useampi yritys.

Startup voi rahoittaa toimintaansa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Oma pääoma
  • Laina
  • Riskisijoittajat
  • Joukkorahoitus

Oma pääoma ja laina

Startup-yritykselle on hyvin tyypillistä, että sen omistajat rahoittavat osan toiminnasta. Yrityksestä riippuen perustajat ovat saattaneet laittaa yritykseen kiinni varsin huomattavia summia omaa rahaansa.

Startupit ovat käytännössä aina osakeyhtiöitä, joten jo yrityksen perustaminen vaatii jokaiselta osakkaalta alkupääoman. Osakkaat sopivat pääomaksi jonkin summan, jonka kukin maksaa. Osakkaat voivat myös omistaa yrityksestä eri kokoisia osuuksia sen mukaan, kuinka paljon ovat laittaneet yritykseen omia rahojaan likoon. Jos startup lähtee pyörimään suunnitelmien mukaan ja idea kantaa, yrityksen pitäisi saavuttaa muutaman vuoden kuluessa niin kutsuttu break even -piste, jolloin yrityksen saamat tulot kattavat myös sen alkuvaiheen oman pääoman kulutuksen. Tämän jälkeen yrityksen pitäisi tuottaa voittoa tai kattaa tappiot muiden vuosien voitolla. Huonommassa tapauksessa yritys ei menesty ja alun suuret sijoitukset valuvat hukkaan. Startup-yrittäjien täytyy siis todella uskoa liikeideaansa ja omaan osaamiseensa.

Jos startupin osakkaiden omat varat eivät riitä siihen asti, kun yritys alkaa pyöriä omillaan, yksi vaihtoehto on lainata rahaa ulkopuoliselta taholta. Startupeille on hyvin tyypillistä, että yksi tai useampi osakas ottaa lainaa omiin nimiinsä. Lainan saamisen haasteena on kuitenkin monesti takuiden puute. Yritys toimii usein vuokratiloissa eikä omista mitään kovin arvokasta, joten lainanottaja voi joutua tarjoamaan vakuudeksi henkilökohtaista omaisuuttaan, kuten asuntoaan tai sijoituksiaan. Tämä tietenkin kasvattaa riskejä entisestään, kun pelissä on paljon muutakin kuin yritykseen suoraan omista varoista maksettu raha.

Tavanomaisempaa startupille onkin, että rahoitusta haetaan jostain muualta. Startupeille myönnettävä julkinen rahoitus on yleistynyt, ja ennen kuin yrittäjä laittaa talonsa pantiksi lainaa vastaan, tämän kannattaakin tarkastaa Suomen valtion ja EU:n tukemat vaihtoehdot, kuten Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes. Jos ne eivät riitä, vaihtoehdot eivät lopu tähänkään.

Sijoitusyhtiöt ja bisnesenkelit

Sekä Suomessa että ulkomailla toimii lukuisia eri sijoitusyhtiöitä, joiden toiminnan ideana on rahoittaa lupaavia kasvuvaiheessa olevia yrityksiä. Ne odottavat saavansa sijoitukselleen tuottoa, eli raha ei suinkaan ole ilmaista. Tyypillisesti sijoitusyhtiö saa sijoitustaan vastaan tietyn osan yrityksestä ja sitä kautta voittoa, kun startup alkaa sitä tuottaa. Samalla periaatteella startupeihin sijoittavat myös niin kutsutut bisnesenkelit, jotka ovat yksittäisiä sijoittajia. He toimivat joko suoraan tai sijoitusyhtiön kautta.

Rahoituksen lisäksi on tyypillistä, että bisnesenkeli auttaa startupia myös antamalla liiketoimintaneuvoja tai auttamalla sitä saamaan hyödyllisiä kontakteja. Bisnesenkelit ovat yleensä kokeneita yrittäjiä, jotka etsivät sopivia sijoituskohteita esimerkiksi erilaisista tapahtumista. Bisnesenkeleitä toimii Suomessa joitain kymmeniä. Ulkomailla toiminta on mittavampaa ja esimerkiksi Yhdysvalloissa bisnesenkelien määrä liikkuu sadoissa tuhansissa. Suomessa toimii myös bisnesenkeliverkosto Finnish Business Angels Network (FiBAN), jonka kautta sopivia kontakteja voi löytää. Bisnesenkelien toiminta on hyvin riskialtista.

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus on kohtalaisen uusi tapa rahoittaa startupin toimintaa. Siinä startup voi hakea itselleen rahoitusta esimerkiksi jonkin verkossa toimivan alustan kautta. Kuuluisin näistä on Kickstarter. Sivustolla kuka vain voi tukea startupin toimintaa haluamallaan summalla. Monesti startup määrittelee summan, jonka verran kampanjan on vähintään kerättävä sijoituksia, jotta se toteutuu. Vastineeksi sijoituksesta startup voi tarjota sijoittajalle esimerkiksi tuotteita, palveluita tai osakkeita. Teho perustuu nimenomaan suureen joukkoon, sillä pienten sijoitusten virroista voi kasvaa suuri virta ja siten joukkorahoituskampanjat voivat muodostua merkittäviksi tulonlähteiksi startupeille.

Joukkorahoituspalveluiden yksi muoto on vertaislainat, joissa yksityishenkilöt myöntävät lainaa toisille yksityishenkilöille. Palvelun tarjoaa luotonvälittäjäyritys, joka perii lainan ottajilta välityskorkoa. Lainan antaja ja ottaja sopivat lainan ehdoista ja maksamisesta keskenään, eikä toiminta vaadi sen kummempia lupia. Suomessa toimivat myös esimerkiksi pääomitusperusteiseen joukkorahoitukseen keskittyneet yhtiöt Venture Bonsai, Invesdor ja Vauraus Suomi.

Yhteenveto

Startupin toiminnan rahoittamiseen on siis olemassa useita eri vaihtoehtoja. Rahoituksen tarve ja muoto riippuvat paljon siitä, millainen yritys on kyseessä ja tarvitseeko sen tehdä esimerkiksi suuria investointeja ennen kuin se voi odottaa tuottoa omalta tuotteeltaan. Runsaan oman pääoman käyttäminen ja ison lainan ottaminen on hyvin riskialtista, joten startup-yrittäjän kannattaa ehdottomasti ottaa selvää muista vaihtoehdoista. Ensimmäiseksi kannattaa aloittaa julkisista palveluista, jotka on nimenomaan perustettu tukemaan startupien toimintaa ja teknologian kehitystä. Tämän jälkeen voi alkaa käydä läpi yksityisiä tahoja. Tärkein asia rahoituksen saamisessa, kuten startupin kaikessa muussakin toiminnassa, on kuitenkin ainutlaatuinen liikeidea.