Startupeja tukevat yritykset

Kuten olemme sivustomme artikkeleissa todenneet, rahoituksen löytäminen startupille on yksi tärkeimmistä – ja usein myös haasteellisimmista – tehtävistä, erityisesti toiminnan alkuvaiheissa. Rahoitusta voi hankkia pankin lisäksi muun muassa muilta yrityksiltä, joukkorahoituksesta, julkisilta rahoittajilta sekä niin sanotuilta enkelisijoittajilta.

Olemme kertoneet rahoituksesta yksityiskohtaisesti ”Start-up yrityksen rahoitus” -artikkelissamme ja tässä jutussa paneudumme tarkemmin yhteen rahoituskanavaan, eli startupeja tukeviin yrityksiin. Sen lisäksi, että esittelemme joitakin startupeja tukevia yrityksiä, otamme aiheeseen käytännönläheisen näkökulman. Miten startupin kannattaa lähestyä yrityksiä herättääkseen heidän mielenkiintonsa ja saadakseen sijoituksia? Yleisesti ottaen ja startupien onneksi, rahoittajien määrä on kasvanut runsaasti juuri viime vuosina, ja myös kansainvälisten sijoittajien määrä on noussut. Vuosi 2018 oli itse asiassa maassamme ensimmäinen vuosi, jolloin kansainvälisten sijoitusten summa ylitti kotimaisen.

Se, että startupit kiinnostavat yrityksiä ja muita sijoittajia niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, ja suomalaiset startupit myös menestyvät, tekee luonnollisestikin hyvää koko sektorille. Suomestakin löytyy ilahduttavan suuri määrä yrityksiä, jotka haluavat tukea startupeja ja investoida niihin. Osa yrityksistä haluaa sijoittaa juuri tietyn vaiheen startupeihin, jotkut tukevat kaikissa vaiheissa olevia startupeja. Myös se vaihtelee, sijoittaako yritys kaikkien alojen startupeihin vai juuri tietyn alan. Jotkin yrityksistä haluavat sijoittaa juuri tietyltä maantieteelliseltä alueelta tuleviin yrityksiin.

Netistä löytyy varsin hyvin tietoa: kannattaa tehdä pohjatyö hyvin ja lähestyä ainakin ensimmäisessä vaiheessa juuri niitä yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneet sijoittamaan oman startupin kaltaisiin yrityksiin. Suorien yhteydenottojen lisäksi esimerkiksi erilaiset alan tapahtumat ovat loistava tapa kontaktoida startupeja tukevia yrityksiä. Tästä voit lukea lisää artikkelistamme ”Startup-yhteisö ja tapahtumat”.

Yritykset ovat hyviä yhteistyökumppaneita

Yritykset ovat loistavia yhteistyökumppaneita startupeille. Rahoituksen lisäksi niillä on tarjolla jotain, mitä esimerkiksi pankit eivät pysty koskaan tarjoamaan – nimittäin osaamista ja verkostoja. Yritykset pystyvät tukemaan startupia parhaimmillaan todella monissa eri asioissa. Startupeja tukevien yritysten joukkoon kuuluu muun muassa yhteystieto- ja mediayhtiö Fonecta. Se on tukenut kaikissa vaiheissa olevia yrityksiä ja sijoittanut 50 000 eurosta ylöspäin per startup. Conor Venture Partners on sijoittanut alkuvaiheen teknologiayrityksiin ja Ahlström Capital cleantech-alan startupeihin. AppCampukselta on puolestaan saanut rahoitusta sekä ohjausta sovelluskehitykseen. Gamefounders on tukenut peliyrityksiä.

Tässä on mainittu vain joitakin startupeja tukevia yrityksiä. Kannattaa myös huomioida, että ala muuttuu ja elää jatkuvasti. On hyvä seurata alan kehitystä sekä osallistua esimerkiksi erilaisiin startup-tapahtumiin ja -tapaamisiin ajan tasalla pysymiseksi.

Osa yrityksistä on enkelisijoittajien sijoitustyökaluja

Tuen saaminen yrityksiltä on merkittävä väylä siitäkin syystä, että monet niin sanotuista enkelisijoittajista toimivat juuri yrityksen kautta. Enkelisijoittajat – joita kutsutaan myös bisnesenkeleiksi – ovat yksityishenkilöitä, jotka haluavat sijoittaa eri vaiheissa oleviin startupeihin. Yksityishenkilönä toimiminen ei ole monelle luontevaa, joten he käyttävät yritystä sijoitustyökaluna. Monet enkelisijoittajat haluavat pysyä nimettöminä, joten tarkkaa tietoa siitä, miten moni heistä toimii juuri yrityksen kautta, ei ole saatavilla. Se on kuitenkin tiedossa, että bisnesenkelit ovat merkittävä rahoituskanava startupeille. Esimerkiksi vuonna 2017 startupit saivat sijoituksia noin 349 miljoonaa euroa ja tästä 26 miljoonaa tuli enkelisijoittajilta. Vuosina 2010-2017 he ovat sijoittaneet startupeihin yhteensä yli 200 miljoonaa. Lisäksi he ovat tietysti sijoittaneet yrityksiin osaamistaan, jonka arvo ei ole rahalla mitattavissa.

Yrityksen edustajan tapaaminen: valmistele hissipuhe jo etukäteen

Kun sinulla on tiedossa yritys, jolta haluat saada tukea, tai satut törmäämään sellaiseen vaikkapa alan tapahtumassa, seuraava vaihe on kiinnostuksen herättäminen. Erilaisia mielenkiintoisia ja potentiaalisia startupeja on paljon, monet muutkin taistelevat yritysten huomiosta – ja rahoista. Aika on rahaa, ja tavallisesti startupin edustajalle tarjoutuu vain lyhyt tilaisuus kertoa omasta yrityksestään. Tämän vuoksi niin sanotun hissipuheen (elevator pitch) valmisteleminen jo etukäteen on olennaisen tärkeää. Hissipuhe on saanut nimensä siitä, että kuvitteellisessa – tai todellisessa – tilanteessa päädyt samaan hissiin tärkeän ihmisen kanssa. Sinulla on vain tämän hissimatkan verran aikaa vakuuttaa hänet ja kertoa yrityksestäsi kaikki olennainen. Tähän tiivistyy hissipuheen idea: sen tulee olla todella lyhyt. Samalla sinun täytyy kertoa kaikki olennainen ja ennen kaikkea herättää yrityksen edustajan kiinnostus.

Hyvä hissipuhe on lyhyt, helppotajuinen ja informatiivinen

Sinun on hyvä huomioida myös se, että yrityksen edustaja, jota lähestyt, ei välttämättä ole saman alan asiantuntija kuin sinä. Hän ei ole välttämättä suorittanut samaa tutkintoa, eivätkä kaikki alan termit ja vaikeat teoriat ole hänen hallussaan. Henkilö saattaa olla kiinnostunut kyseisestä alasta vaikkapa vain rahan takia. Puhu siis helppotajuisesti ja yksinkertaisesti. Puheesi tulisi myös aina kuin suinkin mahdollista personoida juuri tätä tiettyä henkilöä tai hänen yritystään silmällä pitäen. Miksi juuri heidän tulisi kiinnostua startupistasi? Ole konkreettinen. Hyvä hissipuhe vastaa seuraaviin kysymyksiin: ketkä, mitä ja millä? Kerro myös, mihin ongelmaan startupisi tarjoaa ratkaisun ja mikä teistä tekee paremman kuin kilpailijanne. Lopuksi on hyvä kertoa, missä vaiheessa startup sillä hetkellä on.

Verkostoidu rohkeasti!

Yritykset ovat siis hyviä yhteistyökumppaneita startupeille. Kannattaa lähteä rohkeasti liikkeelle ja pyrkiä kontaktoimaan yritysmaailman edustajien kanssa. Yhteistyö on hedelmällistä niin alkuvaiheen startupille kuin jo kasvaneelle yritykselle. Startupien globaalilla kentällä ei pidä unohtaa myöskään kansainvälisten yritysten ja muiden toimijoiden merkitystä.