Startup-yrityksen perustaminen

Kiinnostaako sinua startupin perustaminen? Jos sinulla on hyvä idea tai erityistä osaamista, kannattaa lähteä rohkeasti tälle mielenkiintoiselle matkalle. Varoituksen sanana: yrittäminen ja erityisesti menestyksekkään startupin perustaminen ei tule kuitenkaan olemaan helppoa. Mutta onneksi et ole yksin, apua, tukea ja neuvoja on runsaasti tarjolla.

Tässä artikkelissa olemme koonneet yhteen joitakin tärkeitä asioita liittyen startup-yrityksen perustamisessa. Toivomme, että tämän jutun luettuasi olet saanut riittävät pohjatiedot siitä, millaisia vaiheita yrityksen perustamiseen liittyy ja mitä yrittäjältä vaaditaan. Netistä löytyy runsaasti lisää tietoa sekä yhteistyötahoja, joihin voi ottaa yhteyttä avun ja tuen saamiseksi.

Yksi tärkeimmistä käytännön asioista on rahoituksen hankkiminen omalle startupille. Koska tämä on niin tärkeä ja laaja aihe, käsittelemme sitä erikseen artikkelissamme ”Startup-yrityksen rahoitus”. Kannattaa ehdottomasti tutustua tähän artikkeliin, jo ennen kuin rahoituksen haku tulee ajankohtaisesti.

Minustako startup-yrittäjä?

Startup-yrittäjäksi voi ryhtyä periaatteessa kuka vain, mitään muodollisia edellytyksiä, kuten koulutusta yrittäjyyteen ei tarvita. Osalle startup-yrittäjyys on ollut unelma jo pitkään, toiset saattavat ikään kuin ajautua siihen. Osa haluaa perustaa startupin rahan vuoksi, jotkut taas haluavat päästä kerrankin päättämään omasta ajankäytöstään. Yrittäjähenkisyyden lisäksi myös monet muut ominaisuudet ovat avuksi, jotta selviytyisi niin ensimmäisistä, yrityksen perustamiseen liittyvistä haastavista askelista kuin startupin pitkän tähtäimen haasteistakin.

Yksi keskeisistä haasteista alkuvaiheessa on taloudellisen epävarmuuden sietäminen. Lisäksi on tärkeää, että yrittäjällä on kyky pystyä jatkuvasti astumaan ulos omalta mukavuusalueeltaan. Kannattaa myös huomioida, että startup vaatii erityisesti aluksi runsaasti aikaa. Yrittäjän työpäivä voi helpostikin venyä yli 10-15-tuntiseksi. On hyvä, jos yrittäjä on sitkeä ja määrätietoinen, mutta myös rohkea ja luova.

Kykyjä ja taitoja, joita startup-yrittäjällä olisi hyvä olla, ovat muun muassa:

  • Organisointi- ja stressinsietokyky
  • Vuorovaikutustaidot
  • Esimiestaidot
  • Myynti- ja markkinointitaidot

Yrityksen perustamisen vaiheet

Monilla startupia perustamaan lähtevillä on runsaasti tarmoa ja energiaa, kenties hyvä liikeideakin. Joskus into tahtoo kuitenkin loppua byrokratian keskellä tai koska yrittäjäksi haluavalla on puutteellinen ymmärrys esimerkiksi eri yritysmuodoista, verotuksesta ja kirjanpidosta. Kannattaa kuitenkin ottaa rauhallisesti ja edetä askel kerrallaan. Kaikki yritykset käyvät läpi samat vaiheet ja niistä ensimmäinen on liiketoimintaidean keksiminen. Tämän jälkeen onkin sitten aika tehdä toteutettava liiketoimintasuunnitelma – sen laatimiseen löytyy apua muun muassa netistä.

Seuraavia askeleita ovat rahoituksen järjestäminen (tästä kerrotaan sivustollamme lisää omassa artikkelissa) ja yritysmuodon valinta. Sitten on vuorossa virallisten paperiasioiden kuntoon laittaminen, eli perustamisilmoituksen tekeminen patentti- ja rekisterihallitukseen sekä ilmoitukset kaupparekisteriin ja verottajalle. Perustamisilmoituksen voi tehdä netissä patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteistyössä toteuttamassa YTJ-palvelussa. Yleisesti ottaen yrittäjältä vaaditaan monenlaista osaamista ja tietoa, ja startupia perustavalla olisikin hyvä olla perustietoa muun muassa:

  1. Toimialasta ja markkinoista
  2. Markkinoinnista
  3. Sopimusasioista, kirjanpidosta ja verotuksesta
  4. Asiakkaiden tarpeiden täyttämisestä

Minkä yritysmuodon valitsen?

Yksi keskeinen asia, joka pitää tehdä jo startup-yrityksen perustamisvaiheessa, on yritysmuodon valitseminen. Tämä on yksi niistä seikoista, joka tuottaa monelle aloittelevalle yrittäjälle päänvaivaa, joten kerromme tässä lyhyesti, mihin asioihin valintaa tehdessä on hyvä kiinnittää huomiota.

Tavallisimmat yritysmuodot Suomessa ovat toiminimi (elinkeinonharjoittaja) sekä osakeyhtiö. Myös osuuskunta on yleistynyt erityisesti nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa. Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö eivät sen sijaan ole yleisiä startup-kentällä. Toiminimi on siis sama asia kuin yksityinen elinkeinoharjoittaja, ja tämä tarkoittaa myös sitä, että yrittäjä solmii sopimukset aina omalla nimellään. Näin hän on myös aina vastuussa sitoumuksistaan ja lainoistaan omalla omaisuudellaan. Toiminimi on hyvä ratkaisu esimerkiksi kevyelle tai sivutoimiselle yrittäjyydelle. Perustamiskustannukset ovat pienet, eikä pääomasijoituksia välttämättä tarvitse olla. Toiminimeä perustettaessa ei tarvitse olla perustamisasiakirjaa ja muutkin muodollisuudet ovat pienet. Perustamisilmoitus riittää.

Osakeyhtiö on kaikista yleisin yhtiömuoto Suomessa. Sen perustamiseksi vaaditaan vähintään yksi henkilö sekä vähintään 2 500 euron pääomasijoitus. Osakeyhtiö – ei yksityishenkilö – on vastuussa sen nimissä tehdyistä sitoumuksistaan sekä lainoistaan. Esimerkiksi konkurssin tullessa vain sellaiset lainat, joita omistajat ovat olleet henkilökohtaisesti takaamassa, lankeavat heidän maksettavikseen. Tässä mielessä osakeyhtiö on toiminimeä riskittömämpi vaihtoehto.

Osakeyhtiössä tulee olla aina hallitus, jossa pitää olla vähintään yksi jäsen sekä vähintään yksi varajäsen. Perustamiseen vaaditaan siis vähintään kaksi ihmistä, vaikkakin omistus voi olla vain yhdellä henkilöllä. Yrityksen hallituksen tehtävänä on vastata osakeyhtiön hallinnosta ja osakeyhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi myös toimitusjohtajan valinta kuuluu hallitukselle. Osuuskunta on yleensä yhteisöjen perustama. Nykyään osuuskunnan perustamiseen vaaditaan kuitenkin vain yksi henkilö. Jäsenet maksavat osuuskuntaan liittyessään jäsenmaksun, jolla he lunastavat omistuksensa yhtiöstä.

UKK

Onko oman yrityksen perustaminen aina pakollista?

Ei se välttämättä ole. Alkuvaiheessa laskuttaminen onnistuu myös ilman yritystä, esimerkiksi Ukko.fi-laskutuspalvelun kautta. Sen käyttö soveltuu esimerkiksi tilanteisiin, kun yrittäminen on vielä sivutoimista tai asiakkaita on vasta vähän.

Miten haen starttirahaa?

Ohjeet starttirahan hakemista varten löytyvät TE-palveluiden kotisivuilta. Sieltä löytyy myös tietoa siitä, kuka starttirahan voi saada sekä linkkejä erilaisiin lomakkeisiin. Ennen starttirahan hakemista kannattaa tutustua hyvin sivuston ohjeisiin.

Miten saan Y-tunnuksen?

Yritys saa Y-tunnuksen heti, kun perustamisilmoitus on tehty ja se on kirjattu YTJ-järjestelmään. Perustamisesta ilmoitetaan patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Palvelumaksuista löytyy tarkemmin tietoa YTJ:n kotisivulta.