Mikä on startup-yhteisö?

Startup-yhteisö tarkoittaa muodollista tai epämuodollista verkostoa, johon kuuluu startup-yritysten perustajien ja työntekijöiden lisäksi muun muassa eri alojen ammattilaisia ja opiskelijoita. Startup-yhteisöön voi siten kuulua kuka tahansa startup-yrityksistä ja -yrittäjyydestä kiinnostunut. Mikäli startup-yrityksen perustaminen tai startup-yrityksen rahoitus ovat kiinnostavia asioita, kannattaa sinun tutustua erilaisiin alan yhteisöihin ja osallistua niille suunnattuihin tapahtumiin. Yhteisöjen ja tapahtumien kautta tapahtuva verkostoituminen on nimittäin yksi parhaimmista tavoista tutustua alan ihmisiin ja hankkia itseä kiinnostavia mahdollisuuksia.

Startup-yhteisöön kuuluminen kannattaa niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä on mahdollista saada nopeita tuloksia esimerkiksi lisäämällä sosiaalisen median kontaktien lukumäärää sekä pääsemällä kertomaan yrityksen palveluista monelle potentiaaliselle asiakkaalle. Pitkällä aikavälillä yhteisöt voivat tarjota ammatillista tukea ja referenssin yrittäjälle. Esimerkiksi startup-yrittäjien rahoittamisesta kiinnostunut sijoittaja etsii kiinnostavia sijoituskohteita lähtökohtaisesti erilaisten verkostojen kautta. Täten startup-yhteisöön kuuluminen mahdollistaa sen, että kuuluu automaattisesti sellaiseen porukkaan, joka kuulee ensimmäisenä jostain startup-yrityksille suunnatusta hyödystä.

Miksi verkostoituminen on tärkeää startup-yritykselle?

Verkostoituminen on tärkeää startup-yritykselle, koska se on yksi tehokkaimpia tapoja hankkia muun muassa rahoittajia, työntekijöitä, uusia asiakkaita, yhteistyökumppaneita, tietoa uusista trendeistä ja siitä, mitä kilpailijat ovat tekemässä. Verkostoitumiseen kuuluu itsensä esittely ja toisiin ihmisiin tutustuminen. Esimerkiksi startup-yrityksen perustaja voi keskustella opiskelijan kanssa ja tarjota hänelle kesätyöpaikkaa. Verkostoitumisessa keskustelun voi helposti siirtää siihen, miten kumpikin osapuoli voisi hyödyttää toista. Verkostoituja voikin käytännössä aina luottaa siihen, että toinen osapuoli on myös etsimässä jotain.

Startup-yhteisö ja tapahtumat eivät ole ainoa tapa verkostoitua, mutta startup-yrityksille suunnatut tilaisuudet usein soveltuvat kaikista parhaiten siihen tarkoitukseen. Hyvään verkostoitumiseen kuuluu kaikkien mahdollisten muodollisten ja epämuodollisten kontaktien hyödyntäminen. Siten myös startup-yrityksen ei kannata rajata omia verkostoitumisen mahdollisuuksia pelkästään startup-yrittäjille suunnattuihin yhteisöihin ja tapahtumiin. Verkostoituminen mahdollisimman monessa yhteydessä kannattaa Suomen lisäksi myös ulkomailla. Monen yrityksen kannattaakin jo alusta alkaen suunnata kansainvälisille markkinoille. Startupit ulkomailla -artikkelista voit lukea lisää Suomen rajojen ulkopuolisista mahdollisuuksista.

Mitä tapahtumia startup-yritykselle järjestetään?

Aloittelevan yrittäjän kannattaa tutustua alussa kaikkiin mahdollisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joita järjestetään startup-yrityksille. Sivuillamme voit lukea esimerkiksi Tampere ja startupit -artikkelista lisää tietoa Pirkanmaan tarjonnasta. Kannattaa tutustua myös muiden yliopistokaupunkien kuten Turun, Oulun ja Jyväskylän tarjontaan. Tämän lisäksi pääkaupunkiseutu luonnollisesti tarjoaa laajan valikoiman erilaisia tapahtumia, esimerkiksi eri alojen seminaareja sekä valtion tukeman viennin edistämisen toiminnan esittelyä. Näistä tapahtumista saa lisää tietoa liittymällä oman alan järjestöihin sekä seuraamalla mainontaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Pääkaupunkiseudulla on myös muutamia julkis- ja yksityisrahoitteisia keskuksia, jotka järjestävät startup-yrityksille suunnattujen tapahtumien lisäksi koulutusta. Nämä keskukset tarjoavat monesti myös ilmaisen tai edullisen ryhmätyötilan, joihin aloittelevat yrittäjät voivat mennä tekemään töitä omilla koneillaan. Nämä keskukset tarjoavat mahdollisuuden niin sanotun startup-ekosysteemin muodostumiselle. Ekosysteemillä tarkoitetaan monisyistä yhteisöä, joka ruokkii itse itseään. Helsinkiin ja Espooseen ollaan tänä päivänä rakentamassa tällaisia yhteisöjä ja tietoa näistä voi löytää muun muassa yritysneuvonnan ja sosiaalisen median kautta.

Kannattaako startup-yrityksen osallistua kaikkiin tapahtumiin?

Niin tärkeää kuin, mitä verkostoituminen on kenelle tahansa yrittäjälle, joutuu yrittäjä huomioimaan oman aikansa ja energiansa rajallisuuden. Yrittäjän tulee luonnollisesti järjestää aikaa varsinaisen työn tekemiseen, minkä lisäksi kenen tahansa työssäkäyvän tulisi muistaa huolehtia myös ihmissuhteistaan ja hyvinvoinnistaan. Yrittäjä joutuu siis tekemään valintoja sen suhteen, mihin kaikkeen menee mukaan ja millä intensiteetillä. Tällöin yrittäjän kannattaa valita tarkkaan, mihin tapahtumiin osallistuu, jokainen tapahtuma ja niihin valmistautuminen ovat nimittäin aikaa pois muulta tekemiseltä.

Suosittelemme jokaista lukijaa tekemään valinnat siitä, mihin tapahtumiin osallistuu ja mihin ei, oman tilanteen pohjalta. Esimerkiksi aloittelevan yrittäjän kannattaa panostaa mahdollisimman paljon uusien kontaktien muodostamiseen, ja erityisesti Suomen rajojen ulkopuolella jalkatyötä uusien tuttavuuksien parissa joutuu tekemään paljon. Mikäli yrittäjä joutuu tekemään valintoja ajankäyttönsä suhteen, tulisi hänen puntaroida vaihtoehtoja omien arvojensa ja aikaperspektiivinsä näkökulmista. Mikäli tekee valinnan lyhyen aikavälin hyödyn perusteella, kannattaa silloin valita se vaihtoehto, joka tuo odotetun hyödyn kaikkein nopeimmin.

Miten startup-tapahtumiin kannattaa valmistautua?

Jokaisen startup-yrittäjän, ammattilaisen ja opiskelijan tulee valmistautua huolellisesti kaikkiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, mihin on osallistumassa. Valmistautumisessa kyse on omien tavoitteiden ja odotusten selkiyttämisestä sekä omien puheenvuorojen harjoittelusta. Tilaisuuksiin voi valmistautua esimerkiksi kirjoittamalla lyhyen puheen siitä, kuka on ja mitä tekee sekä siitä, mitä on etsimässä kyseisestä tilaisuudesta. Puheeseen kannattaa kirjata ylös myös, mitä voi tarjota toiselle osapuolelle. Siten mahdollisessa myyntitilanteessa on helpompaa kertoa toiselle osapuolelle, miten yhteyttä kannattaa jatkaa tulevaisuudessa.

Yhteydenpidon merkitys verkostoitumisessa

Tapahtuman jälkeinen yhteydenpito, erityisesti niin sanottu “follow up”, on erittäin tärkeää verkostoitumisessa. Yhteydenpidossa tavoite on muodostaa molempia osapuolia hyödyttävä liikesuhde. Tällainen liikesuhde muodostetaan siten, että kumpikin osapuoli ymmärtää, kuka toinen on, miten tämä voi auttaa ja miten itse voi auttaa toista. Nämä asiat tulisi saada kommunikoitua selkeästi ja tehokkaasti toiselle. Nopeita keinoja on muun muassa uuden kontaktin lisääminen sosiaalisen median kanaviin sekä käyntikorttien vaihtaminen. Uuden kontaktin kanssa voi sopia myös kaupasta ja hänelle voi tarjota lounaan.